سریال

آیا تماشای سریال برای مبتدی‌ها کاری بی‌فایدست؟

آیا تماشای سریال برای مبتدی‌ها کاری بی‌فایدست؟ من اخیراً یه مقاله شدیدالحن در این‌باره خوندم که “نباید به مبتدی‌ها سریال معرفی کرد.” به نظر تعصب چیزی فراتر از اونی هست که ما فکر می‌کنیم! کاش نویسنده کمی دانش خودش رو در حوزه‌ی آموزش زبان انگلیسی به‌روز (به لحظه) می‌کرد. یا با مطالعه کتاب و مقاله، دست‌آوردهای…