قوانین و مقررات

شرکت در کلاس‌های مؤسسه به این معناست که شما شرایط و قوانین تحصیل در موسسه زبان و خانه آیلتس سفیرلیان را مطالعه کرده و پذیرفته‌اید.

 • “غیبت غیرمجاز”، هر یک جلسه غیبت بیش از حد مجازی است که شرح آن در قسمت غیبت‌های مجاز مطرح شده است. در جدول زیر، میزان نمره‌ای که  از کل نمره فعالیت کلاسی کسر می‌گردد، ارائه شده است.
 • استثناء بر مقررات زیر، مربوط به کودکان زیر ۹ سال در واحد کودکان و نوجوانان است. برای این دسته از زبان‌آموزان تا چهار جلسه غیبت مجاز است ولی غیبت پنجم به معنای حذف از ترم می‌باشد. این دسته از زبان‌آموزان حذفی می‌بایست برای قبولی و یا مردودی، مجدداً در امتحان تعیین سطح شرکت نمایند. در صورتی که افسر تعیین سطح تاًیید نماید، این کودک می‌تواند در ترم بعدی ادامه دهد.
 نوع دورهتعداد جلسهکسر نمره به ازای یک غیبت غیر مجاز
۱فشرده (۶ جلسه در هفته)۳۲۱٫۸۷۵
۲نیمه‌فشرده (۳ جلسه در هفته)۱۶۳٫۷۵
۳عادی (۲ روز در هفته)۱۲۵
۴دوره‌های ۱۰ جلسه‌ای۱۰۶
۵دوره‌های ۵ جلسه‌ای۵۱۲
۶دوره آیلتس
 • نمره فعالیت کلاسی زبان‌آموزان صرفاً بر اساس نظر اساتید و طبق طیف ارزشیابی کیفی زیر (نسخه عمومی) محاسبه می‌شود. اساتید مؤسسه حسب آموزش‌هایی که در این زمینه دیده‌اند، فعالیت کلاسی هر زبان‌آموز را در همان روز در لیست کلاسی خود با سیستم زیر ثبت می‌کنند. سپس در پایان هر ترم کلیه این نمرات در سیستم ثبت نمرات مؤسسه درج و نمره نهایی به شکل هوشمند محاسبه می‌شود.
علامتتوصیف
A+در جلسه حاضر، بیان و نوشتار زبان‌آموز بسیار صحیح و روان است. مطالب شنیداری و خواندنی را کامل درک می‌کند. در تعامل با دیگر اعضای کلاس بسیار فعال است.
Aدر جلسه حاضر، بیان و نوشتار زبان‌آموز صحیح و روان است. مطالب شنیداری و خواندنی را درک می‌کند. در تعامل با دیگر اعضای کلاس فعال است. زبان آموز غیبت مجاز دارد (رجوع شود به بخش حضور و غیاب).
Bدر جلسه حاضر، روانی کلام و صحت آن در سطح قابل‌قبولی قرار دارد. برای درک مطالب شنیداری و خواندنی عملکرد قابل‌قبولی دارد. سطح تعاملات او با دیگران تقریباً راضی‌کننده است.
Cدر جلسه حاضر،از لحاظ روانی کلام و صحت آن و همچنین میزان تعامل با دیگران عملکرد نگران‌کننده‌ای را ارائه کرده است.
Eدر جلسه حاضر، عملکرد زبان آموز حتی کمتر از نمره C است.
Fدر جلسه حاضر، عملکرد زبان‌آموز به هیچ وجه قابل قبول نیست. زبان آموز غیبت غیر مجاز دارد. (رجوع شود به بخش حضور و غیاب).
 • در جدول زیر، با توجه به دوره‌های مختلف، تعداد غیبت‌های مجاز تشریح شده است. لازم‌به‌ذکر است که برای غیبت‌های مجاز در لیست نمره فعالیت کلاسی، نمره (A) محاسبه می‌شود. برای آشنایی با چگونگی ثبت نمرات فعالیت کلاسی، لطفا به بخش ثبت نمرات فعالیت کلاسی مراجعه کنید.

  استثناء بر مقررات زیر، مربوط به کودکان زیر ۹ سال در واحد کودکان و نوجوانان است. برای این دسته از زبان‌آموزان تا چهار جلسه غیبت مجاز است.

   نوع دورهتعداد جلسهتعداد غیبت مجاز
  ۱فشرده (۶ جلسه در هفته)۳۲۶ جلسه
  ۲نیمه‌فشرده (۳ جلسه در هفته)۱۶۳ جلسه
  ۳عادی (۲ روز در هفته)۱۲۲ جلسه
  ۴دوره‌های ۱۰ جلسه‌ای۱۰۱ جلسه
  ۵دوره‌های ۵ جلسه‌ای۵غیبت مجاز نیست.
  ۶دوره آیلتس
 • با غیبت در ۶۰% از جلسات هر ترم، متأسفانه زبان‌آموز از ترم جاری حذف خواهد شد. در جدول زیر تعداد غیبت‌های ۶۰ درصدی برای هر دوره نشان داده شده است.
نوع دورهتعداد جلسه%۶۰ غیبت
فشرده (۶ جلسه در هفته)۳۲۱۹ جلسه
نیمه‌فشرده (۳ جلسه در هفته)۱۶۹ جلسه
عادی (۲ روز در هفته)۱۲۷ جلسه
دوره‌های ۱۰ جلسه‌ای۱۰۶ جلسه
دوره‌های ۵ جلسه‌ای۵۳ جلسه
دوره آیلتس۱۶۹ جلسه
 • مانند تمام مؤسسات آموزشی دیگر، مؤسسه زبان سفیرلیان نیز در برخی شرایط و اوقات مجبور به برگزاری کلاس‌های جبرانی خواهد بود که شرایط و مقررات آن در ذیل ارائه گردیده است:
  • کلاس‌های جبرانی می‌تواند در نوبت صبح یا عصر و یا روزهای جمعه برگزار گردد.
  • صرفاً در چهارچوب موارد ذکر شده زیر، مؤسسه اقدام به برگزاری کلاس‌های جبرانی خواهد کرد.
   1. کلاس‌های جبرانی که در تقویم آموزشی مشخص شده است
   2. تغییرات ناگهان در تقویم کشوری مثل اعلام تعطیلات ناگهانی به مناسبت‌های مختلف
   3. غیبت اساتید به هر دلیلی
   4. سیاست کلی مؤسسه نسبت به اتمام زود هنگام یک ترم بنا به دلایل بسیار خاص
   5. تعویق در شروع ترم در موارد خاص که اطلاع‌رسانی لازم به زبان‌آموز عزیز انجام خواهد شد.
 • رعایت پوشش مناسب و برمبنای موازین اسلامی، عرف و هنجارهای اجتماعی برای تمامی زبان‌آموزان الزامی می‌باشد.
 • همانند تمام مؤسسات آموزشی، مؤسسه زبان و خانه آیلتس سفیرلیان در زمینه پوشش زبان‌آموزان عزیز مقررات خاص خود را دارد، که به شرح زیر می‌باشد:
  • پوشش آقایان و خانم‌ها (در هر رده سنی) نباید با عرف و شرع مقدس اسلام در تناقض و یا تضاد باشد.
  • پوشش زبان‌آموزان می‌بایست خاص محیط‌های آموزشی و فرهنگی باشد.
  • پوشش زبان‌آموزان در محیط مؤسسه باید از لحاظ مدل و رنگ با پوشش مجالس عروسی و میهمانی کاملا متفاوت باشد.
  • زبان‌آموزانی که با پوشش غیرقابل‌قبول در کلاس‌ها حاضر می‌شوند، برای بار اول تذکر زبانی، بار دوم تذکر زبانی و تعهد کتبی، و برای بار آخر مشمول مقررات اخراج از مؤسسه می‌شوند.
 • اخراج از مؤسسه شامل موارد زیر می‌باشد:
  • زبان‌آموزان (و اولیایی) که اعمال و رفتارشان خلاف شئونات اسلامی و موازین اخلاقی باشد.
  • زبان‌آموزانی که علارغم تذکرات اولیه، با نوع پوشش غیرقابل‌قبول در محیط مؤسسه حاضر می‌شوند.
  • زبان‌آموزان (و اولیایی) که اقدام به درگیری لفظی و یا فیزیکی با کادر آموزشی و اداری و سایر زبان‌آموزان مؤسسه نمایند.
 • کلاس خصوصی با توجه به توصیه افسر تعیین سطح و یا مدرس مربوطه، به زبان‌آموز اعلام می‌گردد.
 • کلاس خصوصی با توجه به نیاز خاص فرد به زبان‌آموزان توصیه می‌شود.
 • کلیه کلاس‌های خصوصی در محل مؤسسه برگزار می‌گردد.
 • برای زبان‌آموز مردودشده حداقل تعداد جلسات خصوصی ۳ جلسه می‌باشد.
 • تعداد جلسات کلاس خصوصی برای گذراندن یک سطح زبانی (یک کتاب) حداقل ۳۲ جلسه است.
 • این آزمون ویژه زبان‌آموزانی‌ست که موفق به شرکت در آزمون پایان ترم نشده اند.
 • شرط شرکت در این آزمون ارائه دلایل منطقی مستند برای عدم حضور در آزمون پایان ترم می‌باشد. همچنین مدرس مربوطه می‌بایست فرم درخواست را امضا نماید.
 • تاریخ‌های برگزاری آزمون مجدد از پیش مشخص می‌گردند.
 • هزینه شرکت در آزمون مجدد مبلغ ۲۰,۰۰۰ تومان می‌باشد.
 • لطفاً در انتخاب روز آزمون دقت فرمایید. امکان جابجایی تاریخ وجود ندارد.
 • انصراف از شرکت در آزمون فقط تا ۴۸ ساعت قبل از برگزاری آزمون امکان‌پذیر می‌باشد.
 • در صورت غیبت در جلسه آزمون، وجه پرداختی برگشت‌ناپذیر است.
 • ساعت شروع آزمون ۹:۰۰ صبح است. لطفا ۳۰ دقیقه پیش از شروع آزمون در محل حاضر باشید. درب سالن رأس ساعت ۹:۰۰ بسته خواهد شد.
 • به‌همراه‌داشتن کارت ملی الزامی می‌باشد.
 • به‌همراه‌داشتن تلفن همراه، کیف کتاب، زیردستی و… در جلسه آزمون ممنوع می‌باشد. لطفاً آنها را پیش از شروع آزمون به دفتر مؤسسه تحویل دهید.
 • استفاده از خودکار در جلسه آزمون ممنوع می‌باشد. لطفاً یک عدد مداد و پاک‌کن به‌همراه داشته باشید.
 • نتیجه آزمون ۱۴ روز بعد، و از طریق شماره تلفن مندرج در فرم ثبت‌نام اعلام می‌شود.
 • در انتخاب نوع آزمون (آکادمیک یا جنرال) دقت فرمایید.
 • برای آزمون Speaking با شما تماس گرفته و ساعت و روز آن اعلام خواهد شد.
 • کلیه اطلاع‌رسانی‌ها از طریق تماس یا ارسال پیامک با شماره تلفن مندرج در فرم انجام می‌شود.
 • همه عزیزانی که برای تحصیل مؤسسه زبان و خانه آیلتس سفیرلیان را انتخاب می‌کنند، پس از تعیین سطح شفاهی (و کتبی) می‌توانند در کلاس‌ها ثبت نام کنند.
 • شرکت در آزمون تعیین سطح برای کلیه عزیزان اجباری است.
 • شهریه تعیین سطح مبلغ ۱5,۰۰۰ تومان است.
 • شهریه تعیین سطح برگشت‌ناپذیر است.
 • نتیجه تعیین سطح فقط تا سه ماه اعتبار دارد.
 • تعیین سطح نتیجه تشخیص یک فرد متخصص است و نظرات شخصی زبان‌آموزان محترم در نتیجه تعیین سطح مدنظر قرار نخواهد گرفت.
 • در اساس تعیین سطح مجدد برای زبان‌آموزانی که در حال تحصیل در موسسه هستند، مجاز نیست. ولی از آنجایی که سرعت یادگیری زبان انگلیسی در برخی زبان‌آموزان بیشتر است چون بسیار فشرده‌تر تمرین می‌کنند یا تعهد زیادی به یادگیری دارند و از روش‌های مختلف برای پیشرفت تحصیلی استفاده می‌کنند، همیشه این احتمال وجود دارد که در برخی ترم‌ها زبان‌آموزان از سطح خود جلوتر بیافتند یا به عبارت دیگر از سطح کلاس خود سبقت علمی بگیرند. در این شرایط فقط با تشخیص استاد مربوطه، زبان‌آموز می‌تواند تقاضای تعیین سطح مجدد برای آپگرید (جهش به سطح بالاتر) را بدهد. البته این تقاضا باید با تایید استاد مربوطه باشد، یعنی بدون این تاییدیه، تقاضا برای تعیین سطح مردود و قابل پذیرش نیست. در این شرایط خاص، برای زبان‌آموز متقاضی تستی شفاهی (برخی اوقات به همراه تست کتبی) برگزار می‌شود که بسیار از تست تعیین سطح ورودی مفصل‌تر و دقیق‌تر است.
 • در صورتی که زبان‌آموز در این تست موفق شود، سطح بعدی به وی اعلام و برای ادامه تحصیل این زبان‌آموز می‌تواند در ترم جدید ثبت‌نام کرده و ادامه تحصیل دهد. همچنین در این تست این احتمال وجود دارد که ممتحن تقاضای جهش به سطح بالاتر را رد کند. در این صورت، زبان‌آموز باید در سطح فعلی به تحصیل ادامه دهد.
 • هزینه شرکت در آزمون تعیین سطح مجدد در سال 99 مبلغ ۲۰ هزار تومان است.
 • تاریخ ثبت‌نام برای ترم بعدی همیشه از اواسط ترم جاری تحصیلی اعلام می‌گردد.
 • از شروع ثبت‌نام تا شروع ترم، تیم ثبت‌نام حدوداً بین ۲۰ تا ۳۰ روز مهلت دارد تا عملیات کلاس‌بندی و سازماندهی زبان‌آموزان را برای ترم آینده به موقع تمام کند.
 • ترم‌ها به‌طور منظم و با کمترین میزان مشکلات شروع و به پایان می‌رسد.
 • تاریخ ثبت‌نام ترم بعدی فقط از طرق زیر به استحضار زبان‌آموزان عزیز می‌رسد و لازم است زبان‌آموزان با مرور این روش‌ها از تاریخ ثبت‌نام مطلع گردند.
  • ارسال پیامک
  • اعلام در بخش تازه‌ها و بصورت اسلاید روی وب‌سایت مؤسسه
  • اعلام در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام
  • تابلوی اعلانات مؤسسه و کلاس‌ها
 • زبان‌آموزان عزیز باید کل شهریه را قبل از شروع ترم پرداخت کنند.
 • در مؤسسه زبان و خانه آیلتس سفیرلیان پرداخت شهریه به روش‌های زیر انجام می‌شود:
  • دستگاه‌های کارتخوان
  • پرداخت نقدی
  • درگاه اینترنتی
 • انتخاب استاد و زمان کلاس در مؤسسه زبان و خانه آیلتس سفیرلیان تحت فرآیند برنامه‌ریزی کلاس‌ها انجام می‌شود.
 • این برنامه با نصب در تابلوی اعلانات به استحضار زبان‌آموزان می‌رسد.
 • از تاریخ اعلام برنامه کلاس‌بندی تا شروع ترم، همیشه احتمال جابجایی استاد وجود دارد.
 • پس از شروع ثبت‌نام، در زمینه تغییر استاد هیچ‌گونه درخواستی از طرف زبان‌آموزان پذیرفته نخواهد شد.
 • برای ادامه تحصیل با استاد ترم قبل، نیاز است که همه اعضاء یک کلاس درخواست کتبی خود را به مسئول برنامه‌ریزی آموزشی ارائه کنند. وقت اعلام این درخواست هفته اول ترم جاری و پیش از اعلام برنامه‌ریزی ترم آینده است. با این درخواست‌ها، فقط در صورت امکان موافقت خواهد شد.
 • تحصیل با یک استاد فقط تا دو ترم متوالی ممکن است. هرگونه استثناء برای شرایط خاص، طبق نظر معاون آموزشی-اداری انجام خواهد شد.
 • با تقاضاهای کتبی برای تغییر ساعت کلاس، که پیش از اعلام برنامه‌ریزی کلاس‌ها ارائه شده باشد، فقط در صورت امکان موافقت خواهد شد.
 • در صورتی که به‌خاطر تعداد کم، کلاسی در شرف حذف باشد، زبان‌آموزان آن کلاس می‌توانند با پرداخت شهریه تعداد کمینه (۸ نفر) (مبلغ اضافه بر شهریه مصوب) به کلاس ادامه دهند و کلاس حذف نخواهد شد.
 •  
 • مهلت ثبت‌نام برای ترم آینده ۳ تا ۵ روز است.
 • پس از اتمام مهلت ثبت‌نام، مؤسسه می‌تواند کلاس‌های به‌حدنصاب‌نرسیده را حذف، و زمان و استاد کلاس‌های این‌چنینی را به دیگر زبان‌آموزان اختصاص دهد. متأسفانه، در این مواقع، به اعتراضات زبان‌آموزانی که ساعت یا کلاس موردعلاقه خود را از دست داده‌اند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 •  
 • قبول کسی است که نمره ۷۰ یا بالاتر را کسب کند.
 • مردود کسی است که هر نمره‌ای زیر ۷۰ را کسب نماید.
 • مردود کسی است که تعداد غیبت‌های غیرمجاز او از ۶۰% تعداد کلاس‌های ترم بیشتر باشد (رجوع به مقررات حذف از ترم).
 • مشروط کسی است که ۷۰ درصد نمره فعالیت کلاسی (یعنی نمره ۴۲) را کسب کرده، ولی همچنان با نمره زیر ۷۰ مردود شده است.
 • زبان‌آموزان به سه روش زیر می‌توانند رد مردودی کنند:
  1. تجدید دوره: زبان‌آموزان باید سطح مردود شده را دوباره بگذرانند.
  2. برنامه جبرانی: زبان‌آموزان می‌توانند سطح مورد نظر را با کلاس خصوصی بگذرانند. تعداد به صورت کمینه ۳ جلسه خواهد بود و در صورتی که مدرس صلاح بداند، بر تعداد این جلسات افزوده خواهد شد تا جایی که زبان آموز نقاط ضعف خود را برطرف نموده و برای گذراندن ترم بعد مشکل علمی نداشته باشد. تایید قبولی این دسته از زبان‌آموزان توسط مدرس مربوطه در سوابق زبان‌آموز در نرم‌افزار مؤسسه درج می‌شود.
  3. آزمون مجدد مشروط: زبان‌آموزانی که ۷۰% نمره فعالیت کلاسی را کسب کنند (یعنی ۴۲ از ۶۰)، ولی در امتحان پایان ترم با کسب یک نمره ضعیف مردود شوند، می‌توانند در آزمون مجدد مشروط شرکت کنند. نمره جدید آزمون مجدد مشروط این دسته از زبان‌آموزان، به جای سابقه قبلی وی (نمره فاینال قبلی) در سوابق زبان‌آموز درج می‌شود.
 • هزینه شرکت در آزمون مجدد مشروط مبلغ 30 هزار تومان است.
 • گواهی تحصیلی موقت:
  • کلیه زبان‌آموزان می‌توانند “تقاضای گواهی تحصیلی موقت” خود را برای ترم‌های قبول‌شده، به‌صورت کتبی به کارشناس دایره سنجش اعلام نمایند. این گواهی ۲۴ ساعت پس از تاریخ تقاضا صادر و ممهور به مهر برجسته می‌شود و به مدت یک ماه اعتبار دارد.
 • گواهینامه پایان دوره:
  • گواهینامه پایان دوره دائم در قطع برگ A4 (کاغذ گلاسه)، ممهور به مهر برجسته و به‌صورت چاپی در پایان دوره‌ها (پایان هر سطح) به زبان‌آموزان و کارآموزان عزیز ارائه می‌گردد.
  • برای دریافت این نوع گواهینامه زبان‌آموزان می‌بایست درخواست کتبی خود را به کارشناس دایره سنجش تقدیم نمایند.
  • به زبان‌آموزانی که کلیه ترم‌ها را با دوره خصوصی می‌گذرانند، گواهی پایان دوره تعلق می‌گیرد.
  • گواهینامه پایان دوره از تاریخ فارغ‌التحصیلی 2 سال اعتبار دارد.
  • اعتبار و اصالت گواهینامه‌های صادره، از طریق آدرس ایمیل info@safirelian.ir قابل بررسی می‌باشد.
 • گواهی اشتغال به تحصیل:
  • برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل برای ارائه به خوابگاه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌ها (با مدت اعتبار محدود) هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. زبان‌آموزان با ارائه درخواست کتبی به کارشناس دایره سنجش، پس از ۳ روز این نامه را دریافت خواهند کرد.
 • حداقل ظرفیت کلاس‌ها ۸ نفر و حداکثر ۱4 نفر میإباشد.
 • در صورت به‌حدنصاب‌نرسیدن کلاس، در روز شروع ترم امکان حذف یا ادغام کلاس‌ها وجود دارد.
 • انصراف از کلاس‌ها پس از شروع ترم به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و عدم شرکت در کلاس‌ها با شروع ترم، هیچ‌گونه حقی را برای برگشت شهریه ایجاد نخواهد کرد.
 • انصراف تا ۴۸ ساعت قبل از شروع ترم با درخواست کتبی زبان‌آموز قابل‌قبول بوده ولی مبلغ ۲۰% از کل شهریه پرداخت‌شده زبان‌آموز کسر و مابقی به حساب زبان‌آموز عزیز واریز خواهد شد.
 • وجه برگشت شهریه به‌صورت آنلاین و با گرفتن شماره کارت مشتری توسط مسئول امور مالی صورت می‌گیرد.
 • شهریه زبان‌آموزانی که تقاضای مرخصی تحصیلی را به‌صورت کتبی و پیش از شروع ترم آینده به مسئول آموزش تسلیم کنند، در نرم‌افزار مؤسسه ذخیره، و پس از بازگشت زبان‌آموز از مرخصی به‌عنوان شهریه از حساب ایشان کسر می‌گردد.
 • برگشت شهریه مخصوص زبان‌آموزی‌ست که تا ۴۸ ساعت پیش از شروع ترم، انصراف خود را به کارشناس ثبتنام اطلاع می‌دهد و شهریه خود را در پایان ترم جاری با کسر ۲۰% دریافت می‌نماید.
 • ثبت‌نام‌های باتأخیر نیز مشمول برگشت‌ناپذیری شهریه می‌باشند.
 • ۲۰% کسر برگشت شهریه: این جریمه ۲۰% از کل شهریه را در بر می‌گیرد و فقط شامل زبان‌آموزانی می‌شود که شخصاً تصمیم به انصراف می‌گیرند و علت انصراف فرد از جانب مؤسسه (مانند لغو شدن کلاس‌ها) نیست.
 • ذخیره شهریه: ذخیره شهریه مخصوص کسانی است که تا ۴۸ ساعت پیش از شروع ترم، از شرکت دوره انصراف می‌دهند ولی مایلند شهریه پرداختی در حساب‌شان ذخیره شود تا در ترم‌های آینده دوباره برای شرکت در کلاس‌ها مراجعه کنند. این کار مشمول کسر جریمه نمی‌باشد.
 • سوخت شهریه: سوخت شهریه مشمول زبان‌آموزانی‌ست که در بازه زمانی کمتر از ۴۸ ساعت تا شروع ترم، تقاضای برگشت یا ذخیره شهریه دارند. شهریه این زبان‌آموزان به هیچ وجه قابل‌استرداد و یا ذخیره نیست. این قائده مشمول کسانی که پس از شروع ترم ثبت‌نام می‌کنند نیز می‌شود.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

قوانین عمومی

قوانین عمومی

قوانین ثبت‌نام و پرداخت شهریه

قوانین ثبت‌نام و پرداخت شهریه

قوانین کلاس‌ها

قوانین کلاس‌ها

قوانین آزمون‌ها

قوانین آزمون‌ها