دومین جلسه بحث آزاد Discussion Camp برگزار شد

با جمعی از خوبان در کافه وطن جمع شدیم تا با هم به انگلیسی گپ بزنیم و ایده هامون رو بیان کنیم. جای خیلی از دوستان خالی بود. خوش گذشت. به امید خدا، در کمپ بعدی باز هم دور هم جمع خواهیم شد و درباره یک موضوع جدید گفتگو خواهیم کرد‌.

Discussion Camp 1

اولین جلسه بحث آزاد Discussion Camp برگزار شد

امروز با جمعی از سفيرليانی‌ها و يک تيم آموزشی قوی با هم رفتيم كافه وطن و دور هم نشستيم و گپ زديم و خنديديم و لذت برديم و كلی چيز ياد گرفتيم. فارسی‌صحبت‌كردن ممنوع بود؛ همه انگليسی. و اين تمرين ٢ ساعته تأثير عميق و ملموسی روی انگليسی شركت‌كنندگان خواهد گذاشت. توی جلسه، موضوع روش‌های…