موضوعات متداول آیلتس

موضوعات متداول در آیلتس

موضوعات متداول در آيلتس يكی از موضوعات متداول و پرتکرار آيلتس، هم در آيلتس اسپيكينگ و هم آيلتس رايتينگ (تسک ٢) موضوع شغل هست.   اين موضوعی كه بالا می‌بينيد، سال گذشته در یکی از امتحانات آيلتس استفاده شده. 1️⃣ سؤال اول: چند تا كلمه يا عبارت موبوط به اين موضوع بلديد؟ می‌تونيد توی كامنت…