کارگاه بحث آزاد مهاجرت و ادامه تحصیل

کارگاه بحث آزاد مهاجرت و ادامه تحصیل

کارگاه بحث آزاد با درود بیکران کارگاه بحث آزاد در تاریخ و با موضوع زیر برگزار خواهد شد. موضوع: ناگفته‌های مهاجرت و ادامه تحصیل در کانادا تاریخ:چهارشنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۴ ساعت: ۱۹:۵۰ الی ۲۱:۲۰ سرکار خانم سهیلا رئیسی‌نژاد با سابقه ۲۲ سال زندگی در کانادا، استاد منتخب این کارگاه می‌باشند.   لطفا برای تهیه بلیط…

زندگی در کانادا

کارگاه بحث آزاد زندگی در کانادا

کارگاه بحث آزاد زندگی در کانادا درود بیکران بر همه دوستان، کارگاه بحث آزاد در تاریخ و با موضوع زیر برگزار خواهد شد. موضوع: Life in Canada تاریخ: یکشنبه ۴ بهمن ماه ۹۴  ساعت: ۱۹:۵۰ الی ۲۱:۲۰ سرکار خانم سهیلا رئیسی‌نژاد با سابقه ۲۲ سال زندگی در کانادا‌ استاد منتخب این کارگاه می‌باشند. لطفا برای…