Oxford Picture Dictionary

دانلود ویرایش سوم دیکشنری تصویری آکسفورد Oxford Picture Dictionary

ویرایش سوم دیکشنری تصویری آکسفورد Oxford Picture Dictionary 3rd در قالب تصاویر رنگی و جذاب بیش از 4000 واژه و اصطلاح زبان‌انگلیسی را ارائه نموده است. همچنین در کنار فایل PDF دیکشنری تصویری، فایل‌های صوتی مجموعه نیز ارائه گردیده که با لهجه امریکن تمامی واژگان را تلفظ می‌نماید. یکی از ویژگی‌های بارز دیکشنری‌های تصویری ارائه لغات و…