کتاب Tactics for Listening Basic

دانلود ویرایش سوم کتاب Tactics for Listening سطح Basic

کتاب Tactics for Listening یکی از بهترین کتاب‌های تقویت مهارت شنیداری می‌باشد. این کتاب به گونه‌ای تنظیم شده که تمام مباحث روزمره زبان انگلیسی را پوشش می‌دهد. از ویژگی دیگر این کتاب تقویت همزمان مهارت شنیداری و گفتاری شماست. علاوه بر افزایش این دو مهارت، زبان‌آموز با Stress & Intonation و همچنین Accent و طرز…

Basic Grammar in Use 4th

دانلود ویرایش چهارم کتاب Basic Grammar in Use 4th

کتاب Basic Grammar in Use همواره یکی از مطرح‌ترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های آموزش گرامر است که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کتاب برای سطح مقدماتی تنظیم گردیده و مباحث گرامری لازم و ضروری را به زبان‌آموز، می‌آموزد. این مجموعه شباهت‌هایی با مجموعه Essential Grammar in Use دارد، اما این کتاب بر مبنای سیستم انگلیسی امریکن…