Basic Grammar in Use 4th

دانلود ویرایش چهارم کتاب Basic Grammar in Use 4th

کتاب Basic Grammar in Use همواره یکی از مطرح‌ترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های آموزش گرامر است که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کتاب برای سطح مقدماتی تنظیم گردیده و مباحث گرامری لازم و ضروری را به زبان‌آموز، می‌آموزد. این مجموعه شباهت‌هایی با مجموعه Essential Grammar in Use دارد، اما این کتاب بر مبنای سیستم انگلیسی امریکن…