جلسه اساتید بهار ۲

با درود بیکران جلسه اساتید ترم بهار۲ در دو روز دوشنبه ۱خرداد (کودکان و نوجوانان) و سه شنبه ۱۱ خرداد (بزرگسالان) و با یک موضوع مشترک در محل موسسه (واحد بزرگسالان) از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ بعد از ظهربرگزار شد. دراین جلسه روش تدریس موسسه بر اساس یکی از بخش های کتاب آموزشی موسسه…

جلسه اساتید بهار 2 سال 95

جلسه اساتید بهار ۲ سال ۹۵

با درود بیکران جلسه اساتید ترم بهار۲ در دو روز دوشنبه ۱خرداد (کودکان و نوجوانان) و سه‌شنبه ۱۱ خرداد (بزرگسالان) و با یک موضوع مشترک در محل مؤسسه (واحد بزرگسالان) از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ بعدازظهر برگزار شد. در این جلسه روش تدریس مؤسسه بر اساس یکی از بخش‌های کتاب آموزشی مؤسسه مرور و…

اولین جلسه هماهنگی اساتید

با درود بیکران اولین جلسه هماهنگی اساتید، در ترم بهار۱ سال ۹۴ در تاریخ ۸ و ۹ اردیبهشت برگزار شد. در جلسه اول اساتید واحد کودکان و نوجوانان گردهم آمدند و سپس در جلسه دوم، اساتید واحد بزرگسالان. در این جلسات که هر کدام بیش از ۴ ساعت طول کشید، ضمن مروری بر عملکرد موسسه…