دعوت به همکاری برای حسابدار

با درود بيکران، برای تکميل کادر اداری موسسه، از ميان علاقه‌مندان از یک نفر آقا یا خانم برای جایگاه حسابدار، دعوت به همکاری می‌کنيم. شرايط کار: ساعت کاری به صورت دوشيفت می‌باشد. (9 الی 12 و16:30 الی 21:30) پرداخت حقوق و مزايا مطابق با قانون اداره کار می‌باشد. مدارک مورد نياز اوليه: دو قطعه عکس…