Essential Words for the TOEFL

دانلود رایگان ویرایش ششم و هفتم کتاب Barron’s Essential Words for the TOEFL

انتشارات بارونز یکی از قدیمی‌ترین و مطرح‌ترین انتشارات‌هایی است که در زمینه ارائه تست برای آزمون‌های استاندارد فعالیت دارد. کتاب واژگان ضروری تافل با عنوان Essential Words for the TOEFL که در این پست ارائه گردیده ویرایش ششم و هفتم از این مجموعه کتاب‌ها می‌باشد که در کسب نمرات بالاتر در آزمون تافل به زبان‌آموزان کمک خواهد…