جلسه اداری 1

دوره فشرده زبان انگلیسی ویژه شاغلین

آیا میدانستید در حال حاضر یک میلیارد نفر در دنیا درحال یادگیری زبان انگلیسی هستند و تا سال ۲۰۲۰ این رقم به حدود ۲ میلیارد نفر میرسد؟ به همین خاطر برای کسانی که بسیار پرمشغله هستند و نمیتوانند در کلاسهای روزهای عادی هفته شرکت کنند، روزهای جمعه کلاس مکالمه زبان انگلیسی برگزار کردهایم. برخی مزایای…