کارگاه بحث آزاد مهاجرت و ادامه تحصیل

کارگاه بحث آزاد مهاجرت و ادامه تحصیل

کارگاه بحث آزاد با درود بیکران کارگاه بحث آزاد در تاریخ و با موضوع زیر برگزار خواهد شد. موضوع: ناگفته‌های مهاجرت و ادامه تحصیل در کانادا تاریخ:چهارشنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۴ ساعت: ۱۹:۵۰ الی ۲۱:۲۰ سرکار خانم سهیلا رئیسی‌نژاد با سابقه ۲۲ سال زندگی در کانادا، استاد منتخب این کارگاه می‌باشند.   لطفا برای تهیه بلیط…

زندگی در کانادا

کارگاه بحث آزاد زندگی در کانادا

کارگاه بحث آزاد زندگی در کانادا درود بیکران بر همه دوستان، کارگاه بحث آزاد در تاریخ و با موضوع زیر برگزار خواهد شد. موضوع: Life in Canada تاریخ: یکشنبه ۴ بهمن ماه ۹۴  ساعت: ۱۹:۵۰ الی ۲۱:۲۰ سرکار خانم سهیلا رئیسی‌نژاد با سابقه ۲۲ سال زندگی در کانادا‌ استاد منتخب این کارگاه می‌باشند. لطفا برای…

کارگاه بحث آزاد

کارگاه بحث آزاد

کارگاه بحث آزاد در تاریخ و با موضوع زیر برگزار خواهد شد.   موضوع: Not knowing the precise definition of happiness, you would never live happily تاریخ: سهشنبه ۱۰شهریور ماه ۹۴ ساعت: ۱۹:۵۰ الی ۲۱:۲۰ جناب آقای ایمان دشتیزاده ‌استاد منتخب این کارگاه میباشند. لطفا برای تهیه بلیط و شرکت در این کارگاه به واحد بزرگسالان…