کتاب های Passages 1&2

با درود بیکران سفیرلیانی عزیز، در نظر داریم در راستای هدفمان مبنی بر ارتقاء سطح کیفی و کمی دوره های جاری، از ترم زمستان ۱ سال ۹۴ کتاب های Passages 1&2 برای سطوح Upper-Intermediate و Advance جایگزین کتاب های English Result کنیم. شاد باشید و دلی را شاد کنید خانواده بزرگ سفیرلیان