کتاب شدن Becoming

دانلود رایگان کتاب شدن Becoming میشل اوباما

میشل اوباما یکی از زنان برجسته و پرنفوذ عصر معاصر آمریکا است. او خود را به عنوان یک پشتیبان قوی برای زنان در ایالات متحده و سراسر جهان معرفی کرد و دیدگاه مردم نسبت به داشتن یک زندگی پربار، سالم با حفظ هویت و استقلال فردی را به طور کامل دگرگون نمود. او هرگز در…