تمرین و تقویت زبان

تمرین زبان | درس 22 – صحبت بدون ترس و وسواس

تمرین زبان ‌ اگر در شروع کار موفق نبودید و یا دیگران بخاطر اشتباهتان به شما خندیدند، نگران نشوید. ‌ ‌صحبت کردنِ زبان دوم بدون اشتباه و خطا تقریباً غیرممکن است. هرچه وسواس بیشتری برای دقیق و بدون غلط صحبت کردن به خرج دهید، پیشرفت خود را کندتر میکنید. ‌ ‌مجدداً بخاطر داشته باشید که…