اولین جلسه هماهنگی اساتید

با درود بیکران اولین جلسه هماهنگی اساتید، در ترم بهار۱ سال ۹۴ در تاریخ ۸ و ۹ اردیبهشت برگزار شد. در جلسه اول اساتید واحد کودکان و نوجوانان گردهم آمدند و سپس در جلسه دوم، اساتید واحد بزرگسالان. در این جلسات که هر کدام بیش از ۴ ساعت طول کشید، ضمن مروری بر عملکرد موسسه…