تقویت رایتینگ

چجوری مهارت رایتینگ رو تقویت کنیم؟

اصلاً، چرا با رایتینگ مشکل داریم؟ چون اهل نوشتن نیستیم. منظور از نوشتن، فارسی‌نوشتنه. توی مدرسه نهایتاَ چند تا انشاء نوشته‌یم، یا نهایتاً توی اینستاگرام یکی دوتا جمله‌ی گُنگ. مثلاً: من در چشمانم تو را می‌بینم (چه‌طوری آخه؟) بعضی چیزها، بین دو زبان قابل انتقال نیست. مثل: لغات و گرمر. ولی چیزها قابل انتقاله. مثل:…