Flashcards for Kids

دانلود رایگان فلش‌کارت‌های آموزش زبان برای کودکان Flashcards for Kids

مجموعه Flashcards for Kids که از وب سایت teachchildrenesl گردآوری شده، دربردارنده بیش از 1000 فلش‌کارت آموزش زبان انگلیسی برای کودکان در موضوعات مختلف می‌باشد. این سری از فلش‌کارت‌ها با فرمت JPG ارائه‌شده و می‌تواند منبعی مناسب برای مدرسین زبان و یا والدین برای آموزش واژگان زبان انگلیسی به کودک باشد. فرمت تصاویر JPG است…