تمرین و تقویت زبان

تمرین زبان | درس 20 – مطالعه و خلاصه‌نویسی

بعد از مطالعه چند دقیقه به خودتون زمان بدین و نسبت به آنچه خوندین فکر کنید و ببینید چقدر از متن متوجه شدین. ‌سعی کنید هرچی رو خوندین خلاصه کنید. ‌میتونید بنویسید یا با صدای بلند بیان کنید. اگر همچنان قادر به بیان این کار نیستین، احتمالاً به این دلیل هست که بجای تمرکز به…