تمرین و تقویت زبان

تمرین زبان | درس 19 – تقویت ریدینگ

در راستای تقویت ريدينگ، يه نكته مهم رو مد نظر داشته باشيد: هنگام برخورد با يک نكته جالب، توقف كنيد. مثلاً یک كلمه جديد، نحوه استفاده از یک كلمه، یک ساختار گرامری، یک حرف اضافه و يا حرف تعريف. ‌ كمى وقت بزاريد و فكر كنيد كه مثلاً چرا در یک جمله خاص، بجاى حرف…