لهجه آمریکایی یا بریتانیایی

لهجه آمریکایی بهتر است یا بریتانیایی؟

کدام لهجه بهتر است؟ آمریکایی یا بریتانیایی؟ ۲۰ سال پیش، این سؤال جنگ به‌پا می‌کرد! مثل سؤالِ آبی یا قرمز؟ گرچه این جنگِ رنگ‌ها هنوز به قیمت جان آدم‌ها تموم می‌شه! یه گروهی لهجه آمریکایی تمرین می‌کردن و کلی فیس و افاده می‌اومدن، و یه عده‌ی دیگه بریتیش، که تعدادشون کمتر بود ولی مغرورتر. اما…