جلسه آموزشی ایزو

جلسه آموزشی ایزو برای تیم اداری برگزار شد!

دوست سفیرلیانی عزیز، تیم اداری خانواده بزرگ سفیرلیان روزهای شنبه و یکشنبه چهاردهم و پانزدهم مرداد ماه گرد هم آمدند تا گام‌های اولیه برای ارتقاء گواهینامه‌ی مدیریت کیفیت ایزو 9001 مؤسسه از ویرایش 2008 به 2015 را بردارند. در این دوره، با تدریس خوب آقای مهندس برازجانی، مشاور تضمین کیفیت مؤسسه، اعضای تیم اداری با…