ایده رایتینگ آیلتس

با کمبود ایده در رایتینگ آیلتس چه کنیم؟

فرض كنيد موضوع زير در آیلتس رایتینگ به شما داده بشه: Some people believe that we have too many choices in life. To what extent do you agree or disagree? برای چنين موضوعی ايده از كجا میارید؟ كلمه و گرامر جای خود؛ بحث من ایده‌ست! اگر مخالفيد چطور می‌خوايد مخالفت‌تون رو به ممتحن آيلتس حالی…