Street Talk 3

دانلود رایگان کتاب آموزش اصطلاحات و اسلنگ‌ها Street Talk 3

مجموعه سه‌سطحی Street Talk عنوان یک سری سه جلدی است که به آموزش اسلنگ‌ها و اصطلاحات زبان انگلیسی می‌پردازد. این مجموعه یکی از پرطرفدارترن و محبوب‌ترین کتاب‌ها در این زمینه می‌باشد. شاید واژگانی که در این سری از کتاب‌ها مشاهده می‌کنید در سایر کتاب‌ها نتوانید مشاهده بفرمایید. این مجموعه در واقع به گفتگوهای خیابانی می‌پردازد. هر…

Street Talk 2

دانلود رایگان کتاب آموزش اصطلاحات و اسلنگ‌ها Street Talk 2

مجموعه سه‌سطحی Street Talk عنوان یک سری سه جلدی است که به آموزش اسلنگ‌ها و اصطلاحات زبان انگلیسی می‌پردازد. این مجموعه یکی از پرطرفدارترن و محبوب‌ترین کتاب‌ها در این زمینه می‌باشد. شاید واژگانی که در این سری از کتاب‌ها مشاهده می‌کنید در سایر کتاب‌ها نتوانید مشاهده بفرمایید. این مجموعه در واقع به گفتگوهای خیابانی می‌پردازد. هر…

Street Talk 1

دانلود رایگان کتاب آموزش اصطلاحات و اسلنگ‌ها Street Talk 1

مجموعه سه‌سطحی Street Talk عنوان یک سری سه جلدی است که به آموزش اسلنگ‌ها و اصطلاحات زبان انگلیسی می‌پردازد. این مجموعه یکی از پرطرفدارترن و محبوب‌ترین کتاب‌ها در این زمینه می‌باشد. شاید واژگانی که در این سری از کتاب‌ها مشاهده می‌کنید در سایر کتاب‌ها نتوانید مشاهده بفرمایید. این مجموعه در واقع به گفتگوهای خیابانی می‌پردازد. هر…

Oxford Idioms and Phrasal Verbs Intermediate

دانلود کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs سطح متوسط Intermediate

سری کتابهای Idioms and Phrasal Verbs دو کتاب در سطح متوسط و پیشرفته است که در ادامه کتابهای Oxford World Skills مورد مطالعه قرار میگیرد. این دو کتاب سعی در آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی و افعال چند قسمتی دارند که هر سطح شامل 60 درس میباشد. در این دو کتاب تمامی اصطلاحات و افعال چند قسمتی آموزش…

Oxford Idioms and Phrasal Verbs Advanced

دانلود کتاب Oxford Idioms and Phrasal Verbs سطح پیشرفته Advanced

سری کتابهای Idioms and Phrasal Verbs دو کتاب در سطح متوسط و پیشرفته است که در ادامه کتابهای Oxford World Skills مورد مطالعه قرار میگیرد. این دو کتاب سعی در آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی و افعال چند قسمتی دارند که هر سطح شامل 60 درس میباشد. در این دو کتاب تمامی اصطلاحات و افعال چند قسمتی…