جلسه تیم اداری آبان

جلسه تیم اداری آبان‌ماه دوستان، درود همونطور که میدونید هر‌ساله با یک چالش مواجه هستیم به اسم ممیزی. امسال هم مثل هر‌سال ممیزی شدیم تا خودمون و کیفیت کارمون رو بسنجیم. بعد از یک جلسه پر از پرسش‌و‌پاسخ و سنجش‌های متفاوت تصمیم گرفتیم جلسه‌ای با هم‌تیمی‌های کادر اداری برگزار کنیم و درباره عملکردهامون در ممیزی…