منشور اخلاقی مؤسسه زبان و خانه آیلتس سفیرلیان

ما اعضای خانواده سفیرلیان به اصول ده‌گانه ذیل پایبند هستیم و خواهیم ماند

  1. نیکی در پندار، کردار، گفتار
  2. رعایت نظم و انضباط
  3. رعایت ادب در قبال همگان
  4. آراستگی ظاهری رسمی
  5. اولویت اهداف سازمان بر منافع شخصی
  6. استقبال گرم از پیشنهاد و انتقاد
  7. تعالی دانش و مهارت خویشتن و دیگران
  8. اعتلای روزافزون کیفیت کار
  9. پژوهش و نوآوری
  10. اعتقاد به رضایت مشتری به‌عنوان تنها مبنای ارزیابی عملکرد خود