سمیه مهدی

سمیه مهدی

مدرس / افسر تعیین سطح
 • بزرگسالان
 • کارشناسی – زبان و ادبیات انگلیسی
 • دوره TTC مؤسسه سفیرلیان
 • دوره‌های آیلتس سفیرلیان
 • دوره روش تدریس Touchstone
 • دوره‌های طرح‌درس‌نویسی 1 و 2
 • دوره‌های Creativity in Teaching 1, 2, 3 & 4
 • دوره‌های Lesson Plan 1 & 2
 • دوره هماهنگ‌سازی روش تدریس
 • دوره افزایش بازدهی کلاس
 • دوره نحوه صحیح سیلابس‌بندی
 • دوره ایجاد انگیزه در زبان‌آموزان
 • دوره مدیریت ذی‌نفعان در کلاس درس
 • دوره ارتباط مؤثر
 • دوره روش‌های آزمون‌سازی
 • تدریس در کانون زبان معرفت (از 86 تا 88)
 • تدریس در زبانکده ملی ایران (از 89 تا 93)
 • تدریس در مؤسسه سفیرلیان (از 94 تا کنون)
 • مؤلف و مربی دوره You Talk (از 97 تا کنون)
 • افسر تعیین سطح مؤسسه سفیرلیان (از 97 تا کنون)
 • آموزش زبان انگلیسی به غیرفارسی‌زبانان (زبان‌آموزان روس‌)

دیگر اعضا