فاطمه آرامی

سیده فاطمه آرامی

ارزیاب تدریس / مدرس
 • بزرگسالان
 • کودکان و نوجوانان
 • کارشناسی – زبان و ادبیات انگلیسی
 • دوره TTC مؤسسه سفیرلیان
 • دوره‌های آیلتس سفیرلیان
 • دوره روش تدریس Touchstone
 • دوره روش سیلابس‌بندی Four Corners
 • دوره‌های طرح‌درس‌نویسی 1 و 2
 • دوره‌های Creativity in Teaching 1, 2, 3 & 4
 • دوره‌های Lesson Plan 1 & 2
 • دوره هماهنگ‌سازی روش تدریس
 • دوره افزایش بازدهی کلاس
 • دوره نحوه صحیح سیلابس‌بندی
 • دوره ایجاد انگیزه در زبان‌آموزان
 • دوره مدیریت ذی‌نفعان در کلاس درس
 • دوره ارتباط مؤثر
 • دوره روش‌های آزمون‌سازی
 • تدریس در مؤسسه سفیرلیان (از 91 تا کنون)

دیگر اعضا