رضا سوداء

رضا سوداء

مدرس
  • بزرگسالان
  • کارشناسی – زبان و ادبیات انگلیسی
  • دوره TTC مؤسسه سفیرلیان
  • دوره‌های Lesson Plan 1, 2, 3 & 4
  • دوره مدیریت ذی‌نفعان در کلاس درس
  • دوره ارتباط مؤثر
  • تدریس در مؤسسه سفیرلیان (از 96 تا کنون)

دیگر اعضا