نگار واحدیان

نگار واحدیان

مدرس

واحد آموزشی:

 • کودکان و نوجوانان

تحصیلات:

 • دانشجو – زبان و ادبیات انگلیسی

مدارک، دوره‌ها و تخصص‌ها:

 • دوره TTC مؤسسه سفیرلیان
 • دوره‌های آیلتس سفیرلیان
 • دوره روش سیلابس‌بندی Four Corners
 • دوره‌های طرح‌درس‌نویسی 1، 2 و 3
 • دوره‌های Creativity in Teaching 1, 2, 3 & 4
 • دوره‌های Lesson Plan 1 & 2
 • دوره هماهنگ‌سازی روش تدریس
 • دوره افزایش بازدهی کلاس
 • دوره نحوه صحیح سیلابس‌بندی
 • دوره مدیریت ذی‌نفعان در کلاس درس
 • دوره ارتباط مؤثر

سوابق:

 • تدریس در مؤسسه سفیرلیان (از 92 تا کنون)
 • تدریس در مقطع ابتدایی (از 95 تا کنون)

دیگر اعضا