نازنین اورنگ

نازنین اورنگ

مدیر تضمین کیفیت
 • انجام امور مربوط به تضمین کیفیت
 • حصول اطمینان از برقراری الزامات نظام تضمین کیفیت
 • اجرای کامل انواع ممیزهای داخلی
 • پیگیری رفع عدم انطباق‌های ممیزی داخلی
 • تهیه و تدوین مستندات مورد نیاز نظام تضمین کیفیت
 • تنظیم قراردادهای مربوط به تیم اداری و آموزشی
 • هماهنگی و تنظیم قراردادهای برون‌سازمانی
 • تهیه و فروش کتب و جزوات آموزشی
 • معرفی کتاب‌های جدید به اساتید و مسئول تبلیغات مؤسسه
 • کارشناسی – ریاضی کاربردی
 • مدرک ICDL
 • مدرک Photoshop
 • دوره ممیزی داخلی و پیاده‌سازی ISO9001:2015
 • دوره تشریح و الزامات ISO9001:2015
 • دوره مدیریت روابط با مشتری (CRM)
 • نیروی آزاد شرکت پست (از 88 تا 89)
 • دفتر پیشخوان دولت – جان‌پناه (از 89 تا 91)
 • دفتر پیشخوان دولت – سعادتمند (از 91 تا 92)
 • صدا و سیمای واحد بوشهر (از 94 تا 96)
 • مؤسسه زبان و خانه آیلتس سفیرلیان (96 تا کنون)

دیگر اعضا