مریم زارع

مریم زارع

ارزیاب تدریس / مدرس آیلتس
 • بزرگسالان
 • کارشناسی ارشد – مهندسی ژنتیک خاک
 • نمره 8 آیلتس
 • دوره TTC مؤسسه سفیرلیان
 • مدرک بین‌المللی TESOL
 • دوره‌های آیلتس سفیرلیان
 • دوره روش تدریس Touchstone
 • دوره‌های طرح‌درس‌نویسی 1 و 2
 • دوره‌های Creativity in Teaching 1, 2, 3 & 4
 • دوره‌های Lesson Plan 1 & 2
 • دوره هماهنگ‌سازی روش تدریس
 • دوره افزایش بازدهی کلاس
 • دوره نحوه صحیح سیلابس‌بندی
 • دوره ایجاد انگیزه در زبان‌آموزان
 • دوره مدیریت ذی‌نفعان در کلاس درس
 • دوره ارتباط مؤثر

مدرک TESOL خانم زارع

 • تدریس در مؤسسه سفیرلیان (از 90 تا کنون)
 • برگزاری دوره‌های آنلاین آموزش زبان انگلیسی (از 96 تا کنون)
 • ترجمه مقالات علمی جهت ارائه در خارج از کشور
 • تدریس کورس‌های دانشگاه خلیج فارس

دیگر اعضا