مریم رضایی

مریم رضایی

ارزیاب تدریس / مدرس
 • بزرگسالان
 • کارشناسی – مترجمی زبان انگلیسی
 • کارشناسی ارشد – آموزش زبان انگلیسی (دانشجو)
 • دوره TTC مؤسسه سفیرلیان
 • دوره‌های آیلتس سفیرلیان
 • دوره روش تدریس Touchstone
 • دوره‌های طرح‌درس‌نویسی 1 و 2
 • دوره‌های Creativity in Teaching 1, 2, 3 & 4
 • دوره‌های Lesson Plan 1 & 2
 • دوره هماهنگ‌سازی روش تدریس
 • دوره افزایش بازدهی کلاس
 • دوره نحوه صحیح سیلابس‌نویسی
 • دوره ایجاد انگیزه در زبان‌آموزان
 • دوره مدیریت ذی‌نفعان در کلاس درس
 • دوره ارتباط مؤثر
 • تدریس در مؤسسه سفیرلیان (از 92 تا کنون)
 • تدریس دوره EPT و MSRT (از 96 تا کنون)
 • تدریس زبان انگلیسی به غیرفارسی‌زبانان (زبان‌آموزان روس)
 • ترجمه متون عمومی و خصوصی

دیگر اعضا