لیلا کازرونی

لیلا کازرونی

ارزیاب رضایت و شکایت
  • انجام ارزیابی رضایت مشتری
  • جمع‌آوری نظرات، انتقادات و پیشنهادات زبان‌آموزان در مورد مؤسسه
  • شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های ذی‌نفعان
  • ارزیابی همکاران تیم اداری و آموزشی
  • کارشناسی – معماری
  • آشنایی با 3D Max
  • آشنایی با Photoshop
  • دوره تشریح و الزامات ISO9001:2015
  • دوره مدیریت روابط با مشتری (CRM)
  • مؤسسه زبان و خانه آیلتس سفیرلیان (91 تا کنون)

دیگر اعضا