کوروش شریفی

کوروش شریفی

مدرس
  • بزرگسالان
  • کارشناسی – مهندسی شیمی
  • تدریس خصوصی زبان انگلیسی (از 94 تا 96)
  • ترجمه متون عمومی و تخصصی شیمی
  • تدریس در مؤسسه سفیرلیان (از 97 تا کنون)
  • سرپرست تیم ترجمه زبان انگلیسی سفیرلیان در نیروگاه اتمی بوشهر (دوره OSART)

دیگر اعضا