حدیث خواجه‌پور

حدیث خواجه‌پور

مدرس

واحد آموزشی:

  • پایگاه دریایی

تحصیلات:

  • کارشناسی – زبان و ادبیات انگلیسی

مدارک، دوره‌ها و تخصص‌ها:

  • دوره TTC مؤسسه سفیرلیان
  • دوره‌های Lesson Plan 1 & 2
  • دوره مدیریت ذی‌نفعان در کلاس درس
  • دوره ارتباط مؤثر

سوابق:

  • تدریس در مؤسسه سفیرلیان (از 96 تا کنون)

دیگر اعضا