حدیث کازرونی

حدیث کازرونی

ارزیاب تدریس / مدرس
 • کودکان و نوجوانان
 • کارشناسی ارشد – مهندسی شیمی
 • دوره TTC مؤسسه سفیرلیان
 • دوره‌های آیلتس سفیرلیان
 • دوره روش سیلابس‌بندی Four Corners
 • دوره‌های طرح‌درس‌نویسی 1، 2 و 3
 • دوره‌های Creativity in Teaching 1, 2, 3 & 4
 • دوره‌های Lesson Plan 1 & 2
 • دوره هماهنگ‌سازی روش تدریس
 • دوره افزایش بازدهی کلاس
 • دوره نحوه صحیح سیلابس‌بندی
 • دوره مدیریت ذی‌نفعان در کلاس درس
 • دوره ارتباط مؤثر

دیگر اعضا