آزاده کرم‌پور چنگی

دکتر آزاده کرم‌پور چنگی

ارزیاب ارشد تدریس / افسر تعیین سطح
 • بزرگسالان
 • کارشناسی – زبان و ادبیات انگلیسی
 • کارشناسی ارشد – آموزش زبان انگلیسی (رتبه 1)
 • دکترا – آموزش زبان انگلیسی (رتبه 1)
 • دوره TTC مؤسسه سفیرلیان
 • دوره‌های آیلتس سفیرلیان
 • دوره روانشناسی زبان و یادگيری
 • همایش استانی توسعه حرفه‌ای دبيران زبان انگليسی
 • همایش ملی توسعه حرفه‌ای مدرسان زبان انگليسی
 • دوره روش تدریس Touchstone
 • دوره‌های طرح‌درس‌نویسی 1 و 2
 • دوره‌های Creativity in Teaching 1, 2, 3 & 4
 • دوره‌های Lesson Plan 1, 2, 3 & 4
 • دوره هماهنگ‌سازی روش تدریس
 • دوره افزایش بازدهی کلاس
 • دوره نحوه صحیح سیلابس‌بندی
 • دوره ایجاد انگیزه در زبان‌آموزان
 • دوره مدیریت ذی‌نفعان در کلاس درس
 • دوره ارتباط مؤثر
 • دوره روش‌های آزمون‌سازی
 • مترجم متون تخصصی ( از 85 تا 90)
 • تدریس در مؤسسه سفیرلیان (از 90 تا کنون)
 • افسر تعیین سطح مؤسسه سفیرلیان (از 90 تا کنون)
 • پژوهشگر، نویسنده و مترجم مقالات علمی جهت ارائه در ژورنال‌های معتبر (از 93 تا کنون)
 • مدرس ESP در دانشگاه (از 94 تا کنون)
 • استاد تربيت مدرس در دانشگاه (از 97 تا کنون)
 • کسب مقام استاد برتر دانشگاهی در استان بوشهر (97)

دیگر اعضا