محمد محمدی‌تبار

دکتر محمد محمدی‌تبار

مؤسس و رئیس هیأت مدیره / مدرس آیلتس
زهرا کازرونی

زهرا کازرونی

معاون آموزشی - اداری / عضو هیأت مدیره
آرمان درویشی

آرمان درویشی

مدیر اجرایی / عضو هیأت مدیره
سمانه دهقانی

سمانه دهقانی

مدیر برنامه‌ریزی
سعد عسکری

سعد عسکری

کدنویس
محمدعلی زنده‌پی

محمدعلی زنده‌پی

مسئول انفورماتیک / کارشناس شبکه‌های اجتماعی
عقیل فرهی

سید عقیل فرّهی

کارشناس شبکه‌های اجتماعی
مینا اردست

فاطمه اردست

امور مالی
مریم علمداری

مریم علمداری

امور مالی
نازنین اورنگ

نازنین اورنگ

مدیر تضمین کیفیت
فاطمه صیفی

فاطمه صیفی

کارشناس سنجش و استخدام
آزاده کرم‌پور چنگی

دکتر آزاده کرم‌پور چنگی

ارزیاب ارشد تدریس / افسر تعیین سطح
مریم زارع

مریم زارع

ارزیاب تدریس / مدرس آیلتس
مریم رضایی

مریم رضایی

ارزیاب تدریس / مدرس
فاطمه آرامی

سیده فاطمه آرامی

ارزیاب تدریس / مدرس
حدیث کازرونی

حدیث کازرونی

ارزیاب تدریس / مدرس
رضا جمالی

رضا جمالی

مربی آیلتس
محمدرضا خواجه‌ئیان

محمدرضا خواجه‌ئیان

مدرس آیلتس / افسر تعیین سطح
شیما گرایی

شیما گرایی

مدرس / افسر تعیین سطح
سمیه مهدی

سمیه مهدی

مدرس / افسر تعیین سطح