اهداف

مأموریت

مأموریت
  • تعالی بسندگی زبان بین‌المللی خودم و جامعه

چشم‌انداز ده ساله

چشم‌انداز ده ساله
  • معتبرترین مؤسسه زبان و آیلتس در استان

اهداف

اهداف
  • اعتبار، تمایز

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت
  • حفظ مؤسسه در سطح موفقیت فعلی
  • آموزش مستمر کارکنان اداری و آموزشی
  • ارتقاء کیفی و کمی محصولات جاری