آزاده کرم‌پور‌چنگی

آزاده کرم‌پور چنگی

افسر تعیین سطح

واحد آموزشی:

 • بزرگسالان

تحصیلات:

 • دکترا – آموزش زبان انگلیسی

مدارک، دوره‌ها و تخصص‌ها:

 • دوره TTC مؤسسه سفیرلیان
 • دوره‌های آیلتس سفیرلیان
 • دوره روش تدریس Touchstone
 • دوره‌های طرح‌درس‌نویسی 1 و 2
 • دوره‌های Creativity in Teaching 1, 2, 3 & 4
 • دوره‌های Lesson Plan 1 & 2
 • دوره هماهنگ‌سازی روش تدریس
 • دوره افزایش بازدهی کلاس
 • دوره نحوه صحیح سیلابس‌بندی
 • دوره ایجاد انگیزه در زبان‌آموزان
 • دوره مدیریت ذی‌نفعان در کلاس درس
 • دوره ارتباط مؤثر
 • دوره روش‌های آزمون‌سازی

سوابق:

 • تدریس در مؤسسه سفیرلیان (از 90 تا کنون)
 • افسر تعیین سطح مؤسسه سفیرلیان (از 90 تا کنون)

سایر اعضاء