محمد محمدی‌تبار

محمد محمدی‌تبار

مؤسس و مدیرمسئول / مربی آیلتس
زهرا کازرونی

زهرا کازرونی

مدیر اداری - آموزشی
آرمان درویشی

آرمان درویشی

مدیر بازاریابی و پشتیبانی
لیلا کازرونی

لیلا کازرونی

کارشناس ارزیابی
سمانه دهقانی

سمانه دهقانی

کارشناس برنامه‌ریزی و ثبت‌نام
سعد عسکری

سعد عسکری

برنامه‌نویس
مریم علمداری

مریم علمداری

حسابدار
محمدعلی زنده‌پی

محمدعلی زنده‌پی

کارشناس شبکه‌های اجتماعی / مسئول انفورماتیک
مینا اردست

مینا اردست

مسئول امور مالی
نازنین اورنگ

نازنین اورنگ

دستیار معاون / کارشناس ISO
فاطمه صیفی

فاطمه صیفی

کارشناس سنجش و استخدام
الهه غریبی

الهه غریبی

کارشناس ثبت‌نام
آزاده کرم‌پور‌چنگی

آزاده کرم‌پور چنگی

افسر تعیین سطح
رضا جمالی

رضا جمالی

مربی آیلتس
مریم زارع

مریم زارع

مربی آیلتس / مدرس / ممیز
شیما گرایی

شیما گرایی

مدرس / افسر تعیین سطح
فاطمه آرامی

سیده فاطمه آرامی

مدرس / ممیز
مریم رضایی

مریم رضایی

مدرس / ممیز
محمدرضا خواجه‌ئیان

محمدرضا خواجه‌ئیان

مدرس / افسر تعیین سطح