اهداف

مأموریت

  • تعالی بسندگی زبان بین‌المللی خودم و جامعه

چشم‌انداز ده ساله

  • معتبرترین مؤسسه زبان و آیلتس در استان

اهداف

  • اعتبار، تمایز

خط مشی کیفیت

  • حفظ مؤسسه در سطح موفقیت فعلی
  • آموزش مستمر کارکنان اداری و آموزشی
  • ارتقاء کیفی و کمی محصولات جاری